Milieu- en duurzaamheidsaspecten grondstoffen Mr. GRASSHOPPER©

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPS oftewel piepschuim.

Een belangrijke EPS-eigenschap is de enorme duurzaamheid van het materiaal. Proeven hebben aangetoond dat EPS zelfs na jaren in een drassige bodem nauwelijks water opneemt. Ook voor wat betreft druksterkte en warmtegeleidingscoëfficiënt degenereert EPS niet. EPS biedt ontwerpers en bouwers dus zekerheid op vele fronten.

EPS is ongevoelig voor vocht, is rot- en schimmelvrij en vormt geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën.

Het milieuthema is voor de ‘kunststof` EPS van groot belang. Uitgebreid onderzoek heeft erin geresulteerd dat EPS in het milieukader nu een plaats inneemt die ‘beter` of ‘tenminste gelijkwaardig` is ten opzichte van de andere gebruikelijke isolatiematerialen.

Slechts 2% grondstof is nodig om een 100% product te maken uit onze geëxpandeerde kunststoffen. De overige 98% is niets anders dan gewone lucht. Dit zeer lage grondstoffengebruik geeft al aan dat onze grondstoffen bijzonder spaarzame materialen zijn. Bovendien worden door middel van uitgekiende designs altijd materiaalzuinige ontwerpen ontwikkeld, waarbij niet meer grondstof wordt gebruikt dan voor de productfunctie strikt noodzakelijk is.

Daarnaast is EPS voor 100% te recyclen en vormt daardoor een bruikbare grondstof voor tal van andere kunststof producten. Onder het motto grondstof voor grondstof zijn door de EPS-industrie inmiddels diverse succesvolle inzamelstructuren in het leven geroepen. De EPS-branche loopt daarmee voorop binnen de kunststofverwerkende industrie.

EPS is CFK-vrij. Het is een hygiënisch materiaal, grondwaterneutraal, niet giftig, dus veilig voor de gezondheid en probleemloos te gebruiken. Voor de expansie van polystyreen tot EPS wordt gebruik gemaakt van het blaasmiddel pentaan. Dit is een zuivere koolwaterstof en is onschadelijk voor de mens en de ozonlaag. EPS is veilig voor mens en milieu!

Niet weggooien, maar inzamelen na gebruik!
In principe is EPS een product voor eenmalig gebruik. Maar eenmalig betekent zeker niet: weggooien na gebruik. EPS is namelijk voor 100% te recyclen en op zo`n materiaal moeten we dus zuinig zijn. Daarom zamelt HSV gebruikt EPS in en gebruikt dit opnieuw in haar producten.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunstgras.

In tegenstelling tot sommige producten, zijn onze kunstgras-producten lood- en cadmiumvrij en dus gegarandeerd kind-, dier- en milieuvriendelijk. En voldoen aan de Europese norm.

Consumenten en media hebben veel aandacht besteed aan de veiligheid en milieuvriendelijkheid van kunstgras. Je kunt de veiligheid van kunstgras zien vanuit verschillende perspectieven:

 * Brandveiligheid
 * Veilig voor kinderen en huisdieren
 * Milieuvriendelijkheid

Brandveiligheid:
Een aantal fabrikanten heeft hun kunstgras door TNO laten testen op brandveiligheid. De conclusie van deze testen is dat kunstgras van deze fabrikanten over het algemeen aan de hoogste norm van brandveiligheid, en dat kunstgrastapijt zelfdovend is, mits het op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Veilig voor kinderen en huisdieren:
De nieuwe generatie kunstgras is lekker zacht, spelende huisdieren, peuters en kleuters kunnen hier heerlijk op kruipen en spelen zonder zich te bezeren. Na een regenbui is kunstgras snel droog, dus ze kunnen snel weer naar buiten zonder dat u last heeft van modder en natte kleding.
Ook is het kunstgras volledig ongevaarlijk, zelfs als het per ongeluk wordt opgegeten.

Milieuvriendelijkheid van kunstgras:
Kunstgras is op een groot aantal aspecten absoluut milieuvriendelijk te noemen.
Wij werken uitsluitend met kunstgras componenten op basis van niet-milieu belastende materialen.

Ons kunstgras wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Bij regen vindt geen uitloog van gevaarlijke stoffen plaats en dus ook geen verontreiniging van de bodem. Kunstgras kan daarom zelfs worden toegepast in water-win-gebieden.

Doordat kunstgras niet gemaaid hoeft te worden, wordt uitstoot van schadelijke stoffen bij de verbranding van benzine vermeden. Ook de besparing van drinkwater, u hoeft een kunstgras immers niet te besproeien, draagt bij aan een beter milieu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FSC-hout.
Wat betekent goed bosbeheer volgens FSC in de praktijk?

FSC erkent de rechten van mensen die in de bossen wonen. In bossen met FSC-certificaat staan hun gebruiksrechten op papier en worden de grenzen van hun gebied gerespecteerd. Ook worden bijvoorbeeld heilige plaatsen of bomen die voor de bewoners belangrijk zijn door hun vruchten met rust gelaten.

Mensen die in de bossen werken hebben goede arbeidsomstandigheden. Tijdens het kappen dragen ze een helm, een veiligheidsbril, schoenen met stalen neuzen, oorkappen en beenbeschermers. Ze krijgen een opleiding die regelmatig wordt opgefrist. En vanzelfsprekend hebben ze een goed salaris dat tijdig wordt uitbetaald.

In FSC-bossen weet de lokale bevolking dat zij niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst inkomsten krijgen uit de bossen. Zo wordt het voor hen dus de moeite waard om het bos te behouden.

De natuur wordt met zorg behandeld. Voor waardevolle en kwetsbare bossen geldt een kapverbod. Ook wordt onnodige erosie voorkomen door stukken bos rond rivieren of watervallen met rust te laten. Gekapte bomen worden met speciaal materieel zo voorzichtig mogelijk uit het bos gehaald om andere bomen zo min mogelijk te beschadigen. Na de kap krijgt een bos tientallen jaren de tijd om weer aan te groeien.

De houtkap is bij voorkeur selectief: per hectare mag maar een beperkt aantal bomen worden gekapt.

Er wordt gekapt wat het bos te bieden heeft, niet alleen de boomsoorten die commercieel het meest interessant zijn. Wij moeten hier dus wennen aan ‘nieuwe` houtsoorten die uit FSC-bossen komen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat bossen ook in de toekomst behouden blijven, zodat mensen er kunnen wonen en werken en de houtproductie nooit stilvalt.

Een misverstand is dat in FSC-bossen wordt aangeplant wat wordt gekapt. Dat is in veel gevallen niet nodig. Vooral in tropische bossen wordt de ruimte die na de (selectieve) kap van bomen ontstaat vanzelf opgevuld door nieuwe aangroei. Wel worden soms bomen geplant op stukken waar eerder kaalkap heeft plaatsgevonden of om de biodiversiteit van een bos in stand te houden.

Tien FSC-principes van goed bosbeheer

1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden
regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg
uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd.
Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen,
waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en
herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijm.

Voor het verlijmen van de diverse onderdelen maken wij gebruik van oplosmiddelvrije lijm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2011 - 2018 Mr. GRASSHOPPER© | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel